dr_pashka: (Default)
[personal profile] dr_pashka

Бійці 128 бригади зловили в зоні АТО сепаратистів. Робі Пуга навіяв мені своїм постом, як вони спілкуються із затриманими…

-          Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.

-          Десь го зловив?

-          Туй на путьови.

-          А се наш сепаратист вадь мацкальський?

-          Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву – висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.

-          Може узвідати, де суть го цімбори?

-          Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.

-          Йдеме. Я попробую.

-          Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?

-          Что?

-          Дораз тя уєбу та бде ти і «что» і «как».  Як ся пишеш?

-          Пішеш?

-          Айно! Фамілія, ім’я, по батькови. Удкідь-ісь?

-          Іванов Іван Івановіч

-          Не миригуй ня, бо точно тя дораз уєбу. Маєш метрику даяку?

-          Что?

(чути звук удару у вухо)

-          Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?

(Пітьо помагає)

-          Па-ас-с-спо-орт

-          Дякуву.

(До сепаратиста)

-          Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!

-          Да. Вот в карманє.

-          Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?

-          Что?

(чути звук удару у друге вухо)

-          Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?

-          Оказав?

-          Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.

-          Заблудив?

-          Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?

-          Чєво???

(чути черговий удар у вухо)…

Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо – пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:

Як ся пишеш? – Фамилия, имя, отчество?

Де йдеш, до фраса? – куда вас черти нєсут?

Маєш метрику даяку? – У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?

Де суть твої цімбОри? – В каком квадрате находится группа Ваших войск?

Кулько вас туй? – Каково количество вашей группы?

Ти дЕбіл єден? – Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.

Не миригуй ня – Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.

Дораз тя уєбу – Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Профайл

dr_pashka: (Default)
dr_pashka

July 2017

M T W T F S S
     12
3456789
10111213141516
171819202122 23
24252627282930
31      

За стиль дякувати

Розгорнути мітки

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 09:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios